Garantie

Een periode van 30 dagen na levering

In4Ambiance garandeert dat de geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en vrij zijn van gebreken.
De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een periode van 30 dagen na levering.

  • De afleverbon dient als garantiebewijs.
  • In geval van een gebrek zal In4Ambiance het product kosteloos omruilen of herstellen.
  • Indien een artikel niet meer voorradig is, dan vergoeden wij u het aankoopbedrag.
  • Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als gevolg van normale slijtage, beschadiging, opzet en/of nalatigheid.

Aansprakelijkheid

Uit hoofde van een ondeugdelijke levering

  • Aansprakelijkheid van In4Ambiance uit hoofde van een ondeugdelijke levering is in alle gevallen beperkt tot het vervangen of herstellen van het artikel of tot het terugbetalen van ten hoogste het aankoopbedrag.
  • In4Ambiance aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele claim inzake gevolgschade in welke vorm dan ook.
  • In4Ambiance is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden begane opzet, schuld, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik.

Klachten

In4Ambiance neemt uw klacht serieus.

Bent u niet tevreden over een door ons geleverd product of onze dienstverlening? Neem dan contact op met onze klantenservice via het ticketsysteem op onze website. Via “mijn account” kunt u bij tickets online uw vraag te stellen. Deze vragen ontvangen wij direct en zijn direct gekoppeld aan uw factuur en gegevens, waardoor we u sneller van dienst kunnen zijn. Mocht u ons telefonisch willen spreken dan kunt u ons altijd bellen. Wij nemen uw klacht direct in behandeling en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.